Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam

Gửi lúc 31/05/2013 15:14:25 CH     

Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và một số cơ quan xuất bản “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam”

Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tích cực chủ động hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Nhiệm vụ lớn đặt ra cho Đảng và Nhà nước là cần liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy khả năng hội nhập và cạnh tranh của các ngành kinh tế cũng như của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong hoạt động kinh tế của quốc gia cũng như của mỗi doanh nghiệp, “biết người, biết ta” là một trong những yếu tố quan trọng để thành công. Xếp hạng tín nhiệm là một công cụ cho biết một quốc gia đang đứng ở thang bậc nào trên bản đồ kinh tế toàn cầu; một ngành kinh tế đang được xếp hạng nào trong chuỗi giá trị quốc gia, một doanh nghiệp đang được xếp hạng nào về năng lực tài chính và khả năng phát triển v.v… Xếp hạng tín nhiệm cũng nhằm đưa ra những thông tin độc lập, khách quan về các loại cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn loại cổ phiếu tốt để tối ưu hoá danh mục đầu tư của mình. Hoạt động xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đã bắt đầu được quan tâm trong thời gian gần đây ở nước ta.
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần đưa công cụ hữu hiệu này vào hệ thống quản lý kinh tế. Nắm bắt được ý nghĩa trên, Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và một số cơ quan đã xuất bản “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam”, bắt đầu từ năm 2010.

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam giới thiệu bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách của Đảng và Nhà nước về xếp hạng tín nhiệm và vấn đề xếp hạng tín nhiệm các công ty, doanh nghiệp v.v… đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó giúp bạn đọc, các nhà đầu tư trong và ngoài nước nắm bắt được những thông tin về các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán của Việt Nam và hệ thống chỉ số tín nhiệm Việt Nam hiện nay.

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam có nội dung sâu, rộng; bao gồm việc đánh giá nền kinh tế Việt Nam, các chỉ số cạnh tranh toàn cầu, các chỉ số tiến bộ công nghệ, chỉ số tập trung và cấu trúc thị trường một số ngành trong năm vừa qua cho đến các báo cáo chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp của các công ty niêm yết, báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, báo cáo xếp hạng cổ phiếu…Tuy nhiên, các báo cáo này đều đảm bảo tính chính xác, độc lập khách quan và đảm bảo 4 nội dung chính:

                      1- Kết quả áp dụng những phương pháp đánh giá, xếp hạng các loại hình tổ chức,
                           hoạt động kinh tế xã hội trong cả nước; 

                      2- Những phát minh, sáng kiến mới trong và ngoài nước về các phương pháp tính toán 
                           các chỉ số làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm;

                      3- Kinh nghiệm áp dụng các chỉ số tín nhiệm để xếp hạng các hoạt động;

                      4- Những khuyến nghị với Chính phủ, với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhằm
                          đẩy nhanh việc nghiên cứu, áp dụng các chỉ số tín nhiệm vào việc đánh giá, xếp hạng 
                          các các loại hình tổ chức, hoạt động kinh tế - xã hội.                 

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam đã trải qua 3 số 2010, 2011, 2012. Báo cáo đã được phát hành tới các nhà hoạch định chính sách, các định chế tài chính – ngân hàng, các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư, và các nhà nghiên cứu trong cả nước. Chúng tôi xin giới thiệu vắn tắt nội dung của Báo cáo các năm qua:

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2010

     • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia.
     • Đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp.
     • Xếp hạng đóng góp của ngành và vai trò của ngành đối với nền kinh tế.
     • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRVI.
     • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán.

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011

     • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia.
     • Đánh giá năng lực tài chính của các ngành định hướng xuất khẩu.
     • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRV của 100 doanh nghiệp lớn và ngân hàng.
     • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán. 

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012

     •  Kinh tế Việt Nam năm 2011 và chỉ số cạnh tranh toàn cầu
     •  Xếp hạng năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại Việt Nam
     • Xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013 là số thứ 4, Báo cáo tiếp tục xếp hạng các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam và xếp hạng các cổ phiếu trên thị trường; đưa ra những đánh giá tổng quan về kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam năm 2012. Báo cáo cũng phân tích Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam năm 2012 - 2013, phân tích năng lực tài chính, chỉ số tập trung, cấu trúc thị trường và hiệu quả của một số ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam và đặc biệt năm nay Báo cáo sẽ đánh giá chỉ số tiến bộ công nghệ của 100 doanh nghiệp điển hình và chỉ số hiệu quả kỹ thuật của một số ngân hàng thương mại Việt Nam. Nội dung cụ thể của Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013 bao gồm:                        

   • Kinh tế Việt Nam năm 2012 và chỉ số cạnh tranh toàn cầu.
   • Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
   • Xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.
   • Xếp hạng cổ phiếu – CRV.
   • Năng lực tài chính, chỉ số tiến bộ công nghệ, chỉ số tập trung, cấu trúc thị trường và hiệu quả của một số ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam.             


Mọi ý kiến đóng góp và yêu cầu báo cáo xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

                                 Hội đồng Biên soạn “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam”
                                       Địa chỉ :      Tầng 2, Số 57 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
                                       Điện thoại:  04 39448809      Fax: 04 39710982
                                       Email:         chisotinnhiemvn@crv.com.vn
                                       Website:     http://crv.com.vn

 ( 3,0 / 0 )