Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Báo cáo Đánh giá Xếp hạng Tín nhiệm và Thông tin Doanh nghiệp

Trong một môi trường kinh tế mở, việc mở rộng sản xuất kinh doanh đa chiều yêu cầu các doanh nghiệp trước khi quyết định hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước là có được sự hiểu biết sâu sắc về các đối tác.

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối