Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Công bố Bản điện tử Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam cùng Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam chính thức phát hành Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 tại Hà Nội.

CRV phát hành Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam cùng Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam chính thức phát hành Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 tại Hà Nội.

CRV công bố Báo cáo Thường niên Chỉ số Tín nhiệm Việt Nam 2013

Ngày 30 tháng 9 năm 2013, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam cùng Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam công bố Báo cáo Thường niên Chỉ số Tín nhiệm Việt Nam 2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Dự báo rủi ro cho các doanh nghiệp là cần thiết

Công bố “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2013”

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam

Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và một số cơ quan xuất bản “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam”

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối