Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Báo cáo Phân tích Kinh tế Vĩ mô

Báo cáo phân tích rủi ro quốc gia Việt Nam của CRV bao gồm khoảng 30 trang phân tích chi tiết về tình hình chính trị, các rủi ro chính sách, và dự báo chi tiết về tiềm năng quốc gia trong ngắn và trung hạn. Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những khu vực rủi ro chính yếu có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối