Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp

Tư vấn thu xếp vốn

CRV tư vấn vay vốn ngân hàng hoặc tìm kiêm nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước

Tư vấn tái cơ cấu nợ vay ngân hàng

Tư vấn xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Ngân hàng /Công ty tài chính

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho 04 nhóm đối tượng khách hàng được xây dựng với mục đích phân loại nợ và với mục đích xét duyệt cho vay (hệ thống xét duyệt cho vay chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân + hộ kinh doanh)

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

CRV cung cấp dịch vụ tư vấn tái cầu trúc tài chính, tư vẩn thuế cho các doanh nghiệp

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối