Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Nghiên cứu khoa học


Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam có Hội đồng nghiên cứu khoa học là các giáo sư, tiến sỹ đầu nghành, các chuyên gia công tác lâu năm trong các cơ quan, tổ chức kinh tế và đã thực hiện một số Dự án được giới khoa học công nhận và đánh giá cao.

Hoạt động Đào tạo

Công ty CP xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam(CRV) cung cấp các chương trình đào tạo và tư vấn quản trị dành cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các ngân hàng thương mại cổ phần trong và ngoài quốc doanh. Với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Xếp hạng tín nhiệm và cung cấp thông tin

CRV phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất tại Việt Nam các đánh giá tín nhiệm độc lập, các chỉ số tín nhiệm, các phân tích ,đánh giá rủi ro, các nghiên cứu đầu tư, các dữ liệu về doanh nghiệp, ngành và quốc gia.

Chương trình tư vấn

CRV cung cấp các hoạt động tư vấn cho Ngân hàng và doanh nghiệp

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối