Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Báo cáo phân tích ngành

Báo cáo phân tích ngành của CRV được xây dựng dựa trên cùng một cấu trúc, nhằm đảm bảo tối ưu các yêu cầu chung của khách hàng, tuy nhiên tùy từng ngành công nghiệp, chúng tôi tập trung vào một số vấn đề cần nhấn mạnh và có những phân tích cụ thể tùy theo yêu cầu của khách hàng

Trang 1 / 1Đầu   Trước   Sau   Cuối