Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

CRV phát hành Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014

Gửi lúc 05/11/2014 11:37:29 SA     

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam cùng Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam chính thức phát hành Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 tại Hà Nội.

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng XHCN và từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Trong nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các quan hệ kinh tế cũng ngày càng phát triển đa dạng với nhiều hình thức và nội dung đan xen và chi phối lẫn nhau. Đi cùng với sự phát triển đó là sự gia tăng rủi ro trong các quan hệ kinh tế do phát triển kinh tế mang lại.

Thực tế hoạt động trong thời gian qua cho thấy, việc quản lý rủi ro ở nước ta còn có những hạn chế và bất cập. Vấn đề lượng hoá rủi ro còn chưa được nhận thức đầy đủ, các phương pháp và mô hình xếp hạng tín nhiệm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế chưa được thực hiện một cách phổ biến. Vì vậy, một nhu cầu rất cấp bách trong nền kinh tế Việt Nam đòi hỏi cần sớm hình thành những nội dung, phương pháp và “kỹ thuật” để có thể tiến hành Xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp, phục vụ cho nền kinh tế và xã hội.

“Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam” là công trình của tập thể các nhà nghiên cứu kinh tế thuộc các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính và các nhà ứng dụng toán học thuộc Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam và Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV).

Trung thành với tôn chỉ của mình, đồng thời bám sát với tình hình thực tiễn của đất nước, Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 đã phân tích, tổng hợp tình hình, đưa ra bức tranh chung của kinh tế Việt Nam năm 2013 và dự báo tình hình năm 2014; đồng thời, đi sâu đánh giá, xếp hạng tín nhiệm những lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế Việt Nam dựa trên những phương pháp đã được Báo cáo áp dụng từ những năm trước. Cụ thể là:

Chương 1, Báo cáo tập trung vào việc đánh giá khái quát những nét nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2013, đặc biệt nhấn mạnh tới thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ ngân hàng; đồng thời Báo cáo đưa ra dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 về  tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu ngân sách nhà nước và nhận định chung về tình hình kinh tế cả năm 2014.

                                             

Chương 2, Báo cáo đi sâu phân tích năng lực tài chính của một số ngành công nghiệp Việt Nam. Trong phần này, Báo cáo đã đưa ra một số tiêu chí cơ bản để nghiên cứu, xem xét hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, như: số lượng lao động, quy mô vốn chủ sở hữu và tài sản, doanh thu và lợi nhuận. Trên cơ sở đó để tính toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản, phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp, như: tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu, tỷ lệ nợ, tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ doanh thu trên tài sản. Ngoài ra, Báo cáo cũng đưa ra việc so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp qua các năm để xem xét sự thay đổi này diễn ra theo chiều hướng nào, nhằm đưa ra những đánh giá và dự báo cho những năm tiếp theo. Cũng như Báo cáo các năm trước, Báo cáo 2014 tiếp tục tiến hành xếp hạng 100 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất, tập trung vào nhóm các doanh nghiệp quy mô có trên 300 lao động.

Chương 3, Báo cáo trình bày kết quả xếp hạng tín nhiệm 563 doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2014, khác với các năm trước Báo cáo trình bày tổng quan những nét chủ yếu của xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp để độc giả hiểu được khái quát về phương pháp đánh giá, xếp hạng; đồng thời, Báo cáo cũng công bố kết quả xếp hạng các doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp, nhằm giúp cho độc giả thấy được khả năng phát triển của một số doanh nghiệp tăng hạng trong môi trường hội nhập kinh tế thế giới và trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang gặp phải nhiều khó khăn.

Chương 4 nói về xếp hạng cổ phiếu theo phương pháp CRV (bộ chỉ số của Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam). Kết quả xếp hạng cổ phiếu của CRV trong mấy năm qua đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ từ độc giả. Tiếp tục thành công đã đạt được, năm nay Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014 tiếp tục tiến hành xếp hạng cho 669 cổ phiếu.

Ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại Hà Nội, Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam, Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) cùng Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam đã chính thức phát hành “Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2014” – là số thứ 5.                    

Hội đồng Biên soạn Báo cáo rất mong độc giả nghiên cứu Báo cáo và có ý kiến phản hồi, góp ý qua điện thoại 043.944.8809 hoặc qua Email: contact@crv.com.vn để nội dung Báo cáo ngày càng có chất lượng hơn.

Tài liệu được công bố
 ( 3,0 / 0 )