Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Hoạt động Đào tạo

Gửi lúc 21/03/2013 12:10:29 CH     

Công ty CP xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam(CRV) cung cấp các chương trình đào tạo và tư vấn quản trị dành cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các ngân hàng thương mại cổ phần trong và ngoài quốc doanh. Với các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình đào tạo của  CRV được phát triển để đáp ứng nhu cầu cấp thiết bổ sung, cập nhật kiến thức cũng như kỹ năng của học viên với mong muốn trở thành những nhà lãnh đạo dẫn dắt doanh nghiệp mang tính cạnh tranh cao. 

Hiện nay CRV có những chương trình đào tạo Kỹ năng quản lý,  kỹ năng chuyên môn và bồi dưỡng các kỹ năng mềm, được thiết kế riêng cho đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, cấp trung và cán bộ nguồn. Ngoài ra CRV cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ đặc biệt về phân tích dự báo, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản và phân tích tài chính doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp sao cho có hiệu quả.

CRV cam kết cung cấp các khoá học chất lượng cao nhất cả về chuyên môn và dịch vụ, thông qua các giai đoạn khảo sát và phân tích ngành, phân tích thực trạng và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thiết kế nội dung đào tạo riêng phù hợp với mỗi nhu cầu cụ thể của học viên và mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp với phương châm “Đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, dễ hiểu, dễ ứng dụng”.

Một số chương trình đào tạo danh cho doanh nghiệp hiện CRV dang tiến hành triển khai: 

Chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo cấp cao

Chương trình nâng cao năng lực quản lý:

-          Nghệ thuật lãnh đạo

-          Quản lý điều hành công ty cổ phần hóa

-          Quản trị sự thay đổi

-          Quản trị chiến lược

-          Kỹ năng tư duy chiến lược

-          Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

-          Xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh

-          Quản trị tài chính doanh nghiệp

-          Đọc và phân tích báo cáo tài chính

-          Kiểm soát vốn và nguồn vốn doanh nghiệp

-          Quản trị và điều hành công ty theo luật doanh nghiệp

-          Quản trị khủng hoảng dành cho lãnh đạo

Kỹ năng mềm dành cho lãnh đạo

-          Kỹ năng truyền thông cho lãnh đạo

-          Kỹ năng vượt qua khủng hoảng

-          Kỹ năng lưu giữ nhân tài

-          Định hướng phát triển nghề nghiệp cho cấp dưới

-          Phân quyền, ủy quyền và tạo động lực cho cấp dưới

-          Kỹ năng điều hành hội nghị hội thảo

-          Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

-          Kỹ năng đàm phán

-          Kỹ năng đàm phán và thương thảo hợp đồng

Chương trình dành cho các cán bộ quản lý cấp trung

Năng lực quản lý chung:

-          Hành vi tổ chức

-          Quản trị kinh doanh dành cho quản lý

-          Quản lý và điều hành công ty cổ phần hóa

-          Quản lý văn phòng

-          Tài chính doanh nghiệp

Quản lý chuyên môn

-          Quản trị quan hệ khách hàng

-          Quản trị bán hàng

-          Quản trị khách hàng lớn

-          Quản trị lực lượng bán hàng

-          Quản trị kênh phân phối

-          Quản lý thương hiệu

-          Chiến lược marketing

-          PR chuyên sâu

-          Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

-          Quản trị sản xuất và quản trị dịch vụ

-          Quản trị dự án

-          Lương bổng và chế độ đãi ngộ

-          Tuyển dụng cán bộ

-          Quản trị nguồn nhân lực

-          Tạo động lực cho cán bộ nhân viên

-          Quản trị chiến lược

-          Phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh

-          Các công cụ tài chính để đánh giá và thẩm định dự án đầu tư

-          Đọc và phân tích báo cáo tài chính

-          Lập và sử dụng ngân sách

-          Quản trị tài chính dành cho cán bộ chuyên về tài chính

-          Quản trị tài chính dành cho cán bộ không chuyên về tài chính

-          Quản trị chuỗi cung ứng

-          Pháp luật về hợp đồng và đàm phán thương thảo hợp đồng

Kỹ năng mềm

-          Kỹ năng truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh

-          Hoạch định và kiểm soát công việc

-          Nâng cao năng lực lãnh đạo

-          Xây dựng nhóm cộng tác

-          Hướng dẫn kèm cặp cấp dưới

-          Đánh giá hiệu suất công việc và tạo động lực cho nhân viên

-          Kỹ năng đàm phán

-          Kỹ năng đàm phán và thương thảo hợp đồng

-          Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

-          Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

-          Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

-          Kỹ năng điều hành cuộc họp

-          Phân quyền, ủy quyền và tạo động lực cho cấp dưới

-          Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hiệu quả, phối hợp hành động

-          Văn hóa doanh nghiệp

Chương trình đào tạo dành cho chuyên viên

Năng lực chuyên môn

-          Nghiên cứu hành vi khách hàng

-          Nghiên cứu marketing

-          Marketing dịch vụ

-          PR chuyên sâu

-          Lập kế hoạch kinh doanh

-          Quản trị hệ thống và qui trình

-          Thương mại điện tử

-          Thẩm định dự án đầu tư

-          Kế toán quản trị

-          Phân tích báo cáo tài chính

-          Quản trị nhân sự

Kỹ năng mềm

-          Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

-          Kỹ năng chăm sóc khách hàng

-          Truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh

-          Hoạch định và kiểm soát công việc

-          Kỹ năng làm việc nhóm

-          Kỹ năng đàm phán

-          Kỹ năng giải quyết vấn đề

-          Kỹ năng giao tiếp

-          Kỹ năng thuyết trình

-          Kỹ năng quản lý thời gian

-          Kỹ năng ra quyết định

-          Kỹ năng thuyết trình trong bán hàng ( 3,0 / 0 )