Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Nghiên cứu khoa học

Gửi lúc 21/03/2013 12:12:02 CH     

<br> Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam có Hội đồng nghiên cứu khoa học là các giáo sư, tiến sỹ đầu nghành, các chuyên gia công tác lâu năm trong các cơ quan, tổ chức kinh tế và đã thực hiện một số Dự án được giới khoa học công nhận và đánh giá cao.

Dự án 1

Tư vấn về thủ tục giám sát, thủ tục phân tích và dự báo lạm phát ở Việt Nam 

Đối tác

Thành viên  thực hiện chương trình:                        Hợp phần 5 dự án ETV2 của Liên minh

                                                                                                                    châu Âu

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Nội dung  đào tạo                                                                Thời gian thực hiện  2008

 • Tổng quan, phân tích quá trình dự báo lạm phát ở Việt Nam, những vấn đề cần cải thiện.
 • So sánh quá trình và thủ tục dự báo lạm phát của Việt Nam và một số các nước khác trên thế giới.
 • Lựa chọn những vấn đề có thể cải thiện dự báo, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cải thiện tình hình dự báo.

 

 Dự án 2

Chương trình đào tạo về phân tích và dự báo lạm phát ở Bộ KH&ĐT

(Training program on Forecasting and Analysis)

Đối tác

Thành viên  thực hiện chương trình:                        European Technical Assistance Programme

                                                                                       for Vietnam (Hợp phần 5 dự án ETV2 của

                                                                                                   Liên minh châu Âu)   2008                                                                                                 

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh (trưởng nhóm)

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Thị Minh

·         TS. Đỗ Văn Thành

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

Mục tiêu của dự án: Trang bị cho cán bộ của trung tâm cơ sở lý thuyết và phương pháp thực nghiệm để có thể

-          Xây dựng được mô hình cho dự báo lạm phát

-          Biết cách thức xử lý dữ liệu phục vụ cho ước lượng mô hình

-          Nắm được cách thức dự báo lạm phát

-          Biết chọn được mô hình dự báo lạm phát tốt

-          Phân tích được kết quả

Nội dung  đào tạo                                                                Thời gian thực hiện  12/2008

 • Tổng quan về dự báo lạm phát và dự báo lạm phát ở Việt Nam
 • Mô hình đường cong Phillips phân tích nguyên nhân lạm phát của Việt Nam từ năm 1990-2011
 • Các mô hình VAR và mô hình hiệu chỉnh sai số cho dự báo lạm phát năm 2012 và 2013

 Dự án 3

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2010

Cơ quan bảo trợ chính thức

Thành viên thực hiện chương trình:                                          Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         TS. Từ Thúy Anh

·         Luật Sư. Trần Hữu Huỳnh

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

 

Nội dung                                                                                      Thời gian thực hiện  2009-2010

 • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia
 • Đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp
 • Xếp hạng đóng góp của ngành và vai trò của ngành đối với nền kinh tế
 • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRVI
 • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán

 

 Dự án 4

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2011

Cơ quan bảo trợ chính thức

Thành viên thực hiện chương trình:                                          Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         GS.TS. Nguyễn Quang Dong

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

Mục tiêu của dự án                                                                    Thời gian thực hiện 2010-2011

 • Chỉ số xếp hạng cạnh tranh quốc gia
 • Đánh giá năng lực tài chính của các ngành định hướng xuất khẩu
 • Chỉ số tiến bộ công nghệ CRV của 100 doanh nghiệp lớn và ngân hàng
 • Xếp hạng các doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán

 

Dự án 5

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2012

Cơ quan bảo trợ

Thành viên  chính thực hiện chương trình:                                 Văn phòng Chủ tịch nước

·         GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

·         TS. Nguyễn Ngọc Tuyến

·         TS. Nguyễn Trọng Hòa

·         TS. Từ Thúy Anh

·         TS. Nguyễn Việt Hùng

·         TS. Nguyễn Thị Kim Thanh

·         Ths. Nguyễn Việt Hưng

Ths. Bùi Thị Ngọc Thủy

Nội dung của dự án                                                       Thời gian thực hiện 2011-2012

·         Kinh tế Việt Nam năm 2011 và chỉ số cạnh tranh toàn cầu

·         Xếp hạng năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại Việt Nam

·         Xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

·         Năng lực tài chính, chỉ số tiến bộ công nghệ, chỉ số tập trung và cấu trúc thị trường của một số ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam

 

 ( 3,0 / 0 )