Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Chương trình tư vấn

Gửi lúc 20/03/2013 12:12:46 CH     

CRV cung cấp các hoạt động tư vấn cho Ngân hàng và doanh nghiệp

I. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CHO NGÂN HÀNG/ CÔNG TY TÀI CHÍNH

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:     Ths. Nguyễn Văn Thịnh

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

 1.         Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho 04 nhóm đối tượng khách hàng được xây dựng, với mục đích phân loại nợ và với mục đích xét duyệt cho vay (hệ thống xét duyệt cho vay chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân + hộ kinh doanh):

a.         Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp được xây dựng:

Bên B sẽ tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với Bên A xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trung bình và lớn (dự kiến theo 23 ngành) và khách hàng doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ.        

b.         Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với nhóm khách hàng hộ kinh doanh được xây dựng;

c.         Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ với nhóm khách hàng cá nhân được xây dựng;

d.         Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với nhóm khách hàng định chế tài chính được xây dựng:

Bên B sẽ hỗ trợ và phối hợp với Bên A xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng là các định chế tài chính, bao gồm các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và công ty chứng khoán.

 2.         Trên cơ sở hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trên đây, xây dựng chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung (nếu có):

            Kết quả của các hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các nhóm đối tượng khách hàng này sẽ đảm bảo giúp Bên A:

-      Xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro trên cơ sở đánh giá các yếu tố định tính và định lượng phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản cho vay;

-      Cho mục đích lập dự phòng theo Điều 7 của Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước trong báo cáo tài chính của Bên A theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (“VAS”): trên cơ sở xếp hạng khách hàng sẽ phân loại khách hàng về 5 nhóm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của  của Ngân hàng Nhà nước cho mục đích lập dự phòng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;

3.      Xây dựng phần mềm hỗ trợ cho việc chấm điểm, xếp hạng, phân loại nợ và xét duyệt cho vay.

Trên cơ sở Bộ chỉ tiêu, dữ liệu nhập, chấm điểm của các khách hàng, Bên B hỗ trợ Bên A xây dựng phần mềm chấm điểm, xếp hạng, phân loại nợ và xét duyệt cho vay (hệ thống xét duyệt cho vay tự động được áp dụng đối với khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh) tự động trên toàn hệ thống.

4.      Xây dựng quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ, các quy chế và chính sách có liên quan theo kế hoạch    thực hiện công việc.

II. TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:   Ths. Nguyễn Thị Nga, 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính NH.

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.

2.     Tư vấn tái cấu trúc tài chính theo hướng sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, phát triển lành mạnh, bền vững, ít phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.

3.     Tư vấn thuế.

 III. TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU NỢ VAY NGÂN HÀNG

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:     Ths. Nguyễn Phong, chuyên gia xử lý nợ tại các ngân hàng

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Đánh giá thực trạng nợ vay của doanh nghiệp.

2.     Đề xuất phương hướng và lộ trình xử lý nợ vay.

3.     Trực tiếp cùng doanh nghiệp đàm phán với ngân hàng để đạt được mục tiêu tái cơ cấu. 

IV. TƯ VẤN VAY VỐN NGÂN HÀNG HOẶC TÌM KIẾM NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:      Ths. Nguyễn Thị Nga

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Hỗ trợ doanh nghiệp lập dự án kinh doanh, phương án vay vốn.

2.     Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, kêu gọi vốn đầu tư.

3.    Trực tiếp cùng doanh nghiệp đàm phán với ngân hàng, các đối tác để thu xếp nguồn vốn đầu tư.

4.     Giám sát quá trình giải ngân triển khai dự án kinh doanh.

V. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:       GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh.

2.      Tư vấn triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh.

3.     Tư vấn chiến lược phát triển thị trường.

4.     Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu.

5.     Tư vấn chiến lược phát triển nhân sự.

6.     Tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp.

 

 ( 3,0 / 0 )