Giới thiệu

Hội đồng khoa học CRV

CRV tập hợp được đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học là các chuyên gia hàng đầu đên từ các lĩnh vực khác nhau và công tác lâu năm trong các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế:

Giới thiệu tổng quan về CRV

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam (CRV) được thành lập từ ngày 05/12/2006, đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp tốt nhất các đánh giá tín nhiệm độc lập, đánh giá rủi ro, nghiên cứu ứng dụng, các dịch vụ đào tạo và tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   
B3
Tin tức

Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp

Gửi lúc 30/04/2013 21:29:39 CH     

TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN:       PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân

SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH TƯ VẤN:

1.     Tư vấn hoạch định chiến lược kinh doanh.

2.      Tư vấn triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh.

3.     Tư vấn chiến lược phát triển thị trường.

4.     Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu.

5.     Tư vấn chiến lược phát triển nhân sự.

6.     Tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp.
 ( 3,0 / 0 )